ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555701
 


ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ

 
ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມຂຽນຫຍໍ້ “ບຫ” ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ, ມີີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີດ້ານວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ, ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມລະບຽບການ.
ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
- ພະແນກບໍລິຫານ
- ພະແນກ ສັງລວມ
- ພະແນກພິທີການ ແລະ ປະຊາສຳພັນ
ເພີຍແພ່: 2015-09-03
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ
 
Scroll to Top