ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555690
 


ການຮ່ວມມືສາກົນ

ການຮ່ວມມືສາກົນ

 
 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການພົວພັນຮ່ວມມື ເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ, ເຊິ່ງຜ່ານມາໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເລັງໃສ່ການຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄູ - ອາຈານ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ. ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆໃນພາກພື້ນເຖິງ 24 ສະຖາບັນດັ່ງນີ້:

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ການຮ່ວມມືສາກົນ
 
Scroll to Top