ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555690
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານປາກຊ່ອງ

 
 
ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານປາກຊ່ອງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງຫີນ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 24.272 ເຮັກຕາ, ມີລະດັບຄວາມສູງຈາກນ້ຳທະເລ 1.270 ແມັດ. ມີແຜນກໍ່ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນປີ 2012 ແລະ ຈະດຳເນີນການທົດລອງປູກພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ດອກໄມ້ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ໂດຍການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ (ປະເທດໄທ) ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຈາກມູນນິທິໄຊພັດທະນາ (ປະເທດໄທ).
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານປາກຊ່ອງ
 
Scroll to Top