ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555692
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານບາຈຽງ

 
 
ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ບາຈຽງຂຽນຫຍໍ້: “ ສກປຈ ” ແມ່ນສູນບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການຂອງມະ ຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດໃນຄົ້ນຄວ້າທົດລອງທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ພ້ອມນີ້ຍັງ ບໍລິການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບ ຮົມເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານ ວິຊາການ
- ໜ່ວຍງານ ກິດຈະກຳ ແລະ ປ້ອງກັນ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານພືດຜັກແລະໄມ້ໃຫ້ໝາກ
- ໜາວຍງານການປູກເຫັດ
- ໜ່ວຍງານພືດອຸດສະຫະກຳແລະໄມ້ປະດັບ

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານບາຈຽງ
 
Scroll to Top