ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555715
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

 
 
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄນລ” ແມ່ນຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການຂອງ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນເພື່ອກໍ່ ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ພະແນກ ບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
- ພາກວິຊານິຕິສາດ
- ພາກວິຊາລັດຖະສາດ
ຄະນະນິຕິສາດ -ລັດຖະສາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2006, ໃນໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2006–2007 ຫາສົກຮຽນ 2008 – 2009 ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນ ສະເພາະລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນ 2 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາ ນິຕິສາດ ແລະ ສາຂາ ລັດຖະສາດ, ຕໍ່ມາປັບແຕ່ສົກຮຽນ 2008 – 2009 ໄດ້ ຈັດການຮຽນ - ການສອນໃນລະດັບອະນຸປະລິນຍາຂື້ນຕື່ມທັງ 2 ສາຂາວິຊາ.
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 35 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ.ໃນນັ້ນ, ປະລິນຍາໂທ 7 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ. ປະລິນຍາຕີ 28 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ. ໃນສົກຮຽນ 2015 – 2016 ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 709 ຄົນ, ຍິງ 234 ຄົນ.


 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ
 
Scroll to Top