ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555702
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ສູູນພາສາລາວ

 
 
ສູນພາສາລາວ ຂຽນຫຍໍ້ “ສພລ” ແມ່ນສູນບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນພາສາລາວ ຫຼັກສູດແບບເລັ່ງລັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ, ຕອບສະໜອງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມທັງປະກອບຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າໃນວຽກງານການສິດສອນ, ເຜີຍແຜ່ສິລິປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວເຮົາ.
ໂຄງປະກອບດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ - ສະຫຼຸບສັງລວມ
- ໜ່ວຍງານວິຊາການ
- ໜ່ວຍງານກິດຈະກຳ ແລະ ປ້ອງກັນ

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ສູູນພາສາລາວ
 
Scroll to Top