ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555690
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ຄະນະສຶກສາສາດ

 
 
ຄະນະສຶກສາສາດ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄສສ” ແມ່ນ ຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງ ງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຄະນະສຶກສາສາດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບມີ:
- ພະແນກ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
2. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
- ພາກວິຊາ ຄູພາສາອັງກິດ
- ພາກວິຊາ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
- ພາກວິຊາ ຄູຄະນິດສາດ
ຄະນະສຶກສາສາດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002 – 2003 ເພື່ອກໍ່ສ້າງບຸກຄະລະກອນຄູມັດຍົມຕອນປາຍອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນປະກອບມີ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ພາກວິຊາພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ, ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາຮອດສົກ 2005 – 2006 ຈິ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງພາກວິຊາຂຶ້ນຕື່ມອີກ 1 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ. ຄະນະສຶກສາສາດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 80 ຄົນ, ຍິງ 28 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ປະລິນຍາໂທ 20 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 60 ຄົນ, ຍິງ 20 ຄົນ, ກຳລັງໄປສຶກສາຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ. ໃນສົກ 2015 – 2016 ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 597 ຄົນ, ຍິງ 347 ຄົນ. ຜ່ານມາຄະນະສຶກສາສາດ ໄດ້ສ້າງບຸກຄະລະກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມແລ້ວທັງໝົດ 9 ຮຸ່ນ.
- ສົກຮຽນ 2006 – 2007 ມີຈໍານວນ 156 ຄົນ, ຍິງ 69 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2007 – 2008 ມີຈໍານວນ 312 ຄົນ, ຍິງ 123 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2008 – 2009 ມີຈໍານວນ 242 ຄົນ, ຍິງ 110 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2009 – 2010 ມີຈໍານວນ 212 ຄົນ, ຍິງ 97 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2010 – 2011 ມີຈໍານວນ 259 ຄົນ, ຍິງ 146 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2011 – 2012 ມີຈໍານວນ 106 ຄົນ, ຍິງ 63 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2012 – 2013 ມີຈໍານວນ 189 ຄົນ, ຍິງ 112 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2013 – 2014 ມີຈໍານວນ 194 ຄົນ, ຍິງ 122 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2014 – 2015 ມີຈໍານວນ 133 ຄົນ, ຍິງ 71 ຄົນ

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະສຶກສາສາດ
 
Scroll to Top