ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555702
 


ທຶນການສຶກສາ

ທຶນການສຶກສາຈາກເບຍລາວ

 
ໃນຫຼາຍສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກບໍໍລິສັດເບຍລາວມີທັງໝົດດັ່ງນີ້: ນັບແຕ່ສົກປີ 2012 – 2013 ແມ່ນມີທັງໝົດ 28 ທຶນ, ໃນສົກປີ 2013 – 2014 ແມ່ນມີທັງໝົດ 40 ທຶນ, ໃນສົກປີ 2014 – 2015 ແມ່ນມີທັງໝົດ 40 ທຶນ ແລະ ໃນສົກປີ 2015 – 2016 ແມ່ນມີທັງໝົດ 40 ທຶນ.
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ທຶນການສຶກສາຈາກເບຍລາວ
 
Scroll to Top