ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555690
 


ກຽວກັບ ມ ຈ

ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ ວິໄສທັດ

 

ວິໄສທັດ

ສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການຢູ່ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພາລະກິດ

1. ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ, ປະກອບດ້ວຍຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ກຽມພ້ອມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
2. ດຳເນີນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
3. ອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດກໍຄືຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ຍືນຍົງ.
4. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ.

ທີ່ຕັ້ງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.937 ເຮັກ ຕາ, ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງປາກເຊ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງປະທຸມພອນ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຕິດກັບແມ່ນ້ຳຂອງມີຄວາມຍາວ 4,2 ກິໂລແມັດ, ມີ ຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລແຕ່ 164 ຫາ 190 ແມັດ. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສາຍຕັ້ງແມ່ນ ຂຶ້ນກັບກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ເພີຍແພ1່: 2015-08-06
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ ວິໄສທັດ
 
Scroll to Top