ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555690
 


ກຽວກັບ ມ ຈ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 
ປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາຂາຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 214/ ນຍ, ລົງວັນທີ 28/11/2002. ຈາກນັ້ນຄະນະນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານໄດ້ ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການພັດທະນາເຮັດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວ ໆ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 95/ ນຍ, ລົງວັນທີ 5/7/2004.
ເພີຍແພ1່: 2015-08-06
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
 
Scroll to Top