ຫໍສະໝຸດກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ, ບູລະນະຮັກສາ  ແລະ  ໃຫ້ການບໍລິການປື້ມຕຳລາຮຽນ, ວາລະສານ, ໜັງ​ສືພິມ,  ຂ່າວສານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຄູ, ອາຈານ, ພະນັກງານ, ນັກສືກສາ  ເພື່ອການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຕາມແຜນພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ຊາດ.

 

  • ເປີດບໍລິການທຸກວັນ ຈັນ - ສຸກ, ເວລາ 8:00 - 18:00 (ຍົກເວັ້ນທຸກວັນພຸດຕອນແລງຈະປິດບໍລິການ)