ສູນ​ພາ​ສາ​ລາວ - Lao Language Center

ສູນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ ​ແລະ ​ນັກ​ສືກ​ສາ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ພາກ​ກາງ ​ແລະ​ ພາກ​ໃຕ້ ​ສ​ສ ​ຫວຽດ​ນາມ​, ລາດ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳປູ​ເຈຍ ​ແລະ ​ຜູ້​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ສົກ​ຮຽນ 2006 2007​, ໂດຍ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນໍາ​ດ້ານ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ​, ມີ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນ ​ພາ​ສາ​ລາວ​ຫຼັກ​ສູດ​ເລັ່ງ​ລັດ 9 ເດືອນ​, ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ມີ​ນັກ​ສືກ​ສາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ທັງ ໝົດ 11 ຮຸ່ນ​.

The Lao Language Center organizes teaching and learning for staff and students from the provinces Central and Southern Vietnam, the Kingdom of Cambodia and the general public in the year 2006 2007, with the approval of the Champassak Provincial Human Resources Steering Committee, with Role in organizing the teaching-learning of Lao language 9-month intensive course, past There are 11 classes of students.