ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ຂຽນຫຍໍ້: “ສຕ.ຂສ” ເປັນກົງຈັກວິຊາການຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ, ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ ອະທິການບໍດີ ມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນດ້ານວິຊາການຄອມພິວເຕີ,​ ເປັນ​ສູນລວມດ້ານການບໍລິການ ການຄົ້ນຄວ້າ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ,  ເປັນ​ສູນ​ລວມຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ. ບູລະນະຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ບໍລິການຢືມ -​ ສົ່ງ​ປື້ມຕຳລາຮຽນ, ວາລະສານ, ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູ - ອາຈານ ແລະ ນັກສືກສາ ເພື່ອນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ ການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຕາມແຜນພັດທະນາ, ​ການວາງແຜນນະໂຍບາຍ ​ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ.

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

      ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບ ມີ 3 ພະແນກຄື:

ພະ​ແນ​ກຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ

 1. ໜ່ວຍງານພັດທະນາ​ຊອບ​ແວ ​ແລະ ພັດທະນາ​ເວັ​ບ​ໄຊ.
 2. ໜ່ວຍງານສ້ອມແປງ, ສິ່ງພິມແລະ ຄອມພີເຕີ.
 3. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ບໍລິການ.
 4. ໜ່ວຍງານພັດທະນາ ປື້ມຕຳລາການຮຽນ - ການສອນ.

ພະ​ແນ​ກຫໍສະໝຸດ

 1. ໜ່ວຍງານວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ.
 2. ໜ່ວຍງານບໍລິການ​.
 3. ໜ່ວຍງານຖານຂໍ້ມູນ - ບັດລາຍການ.
 4. ໜ່ວຍງານຜະລິດ ແລະ ສ້ອມແປງປື້ມ.

ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ

 1. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຫ້ອງການ.
 2. ໜ່ວຍງານເລຂານຸການ.
 3. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບມີ: ຫົວໜ້າສູນ, ຮອງຫົວໜ້າສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜື່ງ.