ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມານີ້, ບໍລິສັດເບຍລາວ ໄດ້ມອບທືນການສືກສາໃຫ້ແກ່ນັກສືກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳ​ປ​ສາ​ສັກ(ມ​ຈ) ແລະນັກສືກສາສະຖາບັນ ວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ; ພິທີມອບ-ຮັບທນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍການມອບຂອງທ່ານທ່ານ Henrik Juel Andersen ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດເບຍລາວ ແລະກ່າວຮັບໂດຍ  ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ, ທ່ານ ປອ. ພອນ​ສ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ, ມີແຂກຖືກເຊີນ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສືກສາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທືນເຂົ້າຮ່ວມ.

     ຈຸດປະສົງຂອງການມອບທືນການສືກສາໃຫ້ແກ່ນັກສືກສາ ມຊ ແລະນັກສືກສາສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນັກສືກສາຜູ້ທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ແຕ່ຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນໄດ້ມີໂອກາດສືກສາຮໍ່າຮຽນ; ເຊິ່ງທືນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ກັບນັກສືກສາ ເພາະພວກເຂົາຈະໄດ້ໜູນໃຊ້ທືນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການ​ນືກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄອບຄົວຄຕື່ມອີກ. ບໍລິສັດເບຍລາວໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທືນນັກສາ ແກ່ນັກສືກສາ ມ​ຈ ແລະສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,  ເຊິ່ງການມອບທືນໃຫ້ແກ່ນັກວືກສາໃນສົກສືກສາ 2020-2021 ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ XI, ເຊິ່ງນັກສືກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທືນທັງໝົດມີ 120 ຄົນ, ຍິງ 74 ຄົນ (ມີ 14 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ມາຈາກ 67 ເມືອງ) ມູນຄ່າທືນທັງໝົດ 349,000,000 ກີບ(ສາມຮ້ອຍ ສີ່ສິບເກົ້າລ້ານກີບ); ນັກສືກສາ ສະຖາບັນສິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບທືນການສືກສາທັງໝົດ 30 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 91,000,000 ກີບ(ເກົ້າສິບເອັດລ້ານກີບ). ເຊິ່ງນັກສືກສາຜູ້ທີ່ຮັບທືນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງເປັນອັດຕາເງິນເດືອນໆລະ 300,000 ກີບ/ຄົນ ໃນແຕ່ລະສົກສືກສາ.